GEROFAM TIP DERGİSİ
  Yazarlara Bilgilendirme
 


 
 

GeroFam Dergisi
 
 
 
 
GeroFam Dergisinin Amacı, Kapsamı ve Hakemlik Kuralları
 

GeroFam Gerontoloji Yönelimli Birincil Bakım ve Aile Hekimliği alanına ilişkin, resmi sector ve özel uygulama alanı ile ilgili bilimsel makale ve yayın yayımlamayı hedefler. Dergiye gönderilen yazılar hakemlik sürecinden geçirilir, böylece içeriğinin anlaşılabilir, geçerli, önemli ve ilginç olması sağlanır. Yazıların tümü editorial dergi sistemine gönderilmelidir (gerofam@hotmail.com)
 
 
 
Yayım Biçimleri ve Uzunlukları 
 
 
Orijinal araştırma (2000 - 3000 sözcük)
 

Bilimsel mektuplar (800 sözcük)
 

Derlemeler (4000 sözcük)
 
 
Editöre mektup (500 sözcük)
 

Kitap eleştirileri (500 –1000 sözcük)
 


Olgu sunumu (500 - 1000 sözcük)
 
Kongre ve bilimsel etkinlik raporları (1000 sözcük)
 

Eğitim materyalleri (3500 sözcük)
 


Diğer yayınlar için editörle önceden tartışılmalıdır.

 
YAZARLARA BİLGİ

 
 
Kapak sayfası: Tüm yayımların kapak sayfalarında aşağıdaki sıralamayla bilgiler içermelidir:
Yayımın başlığı (Türkçe ve İngilizce);
Yazarların tam ad ve soyadları; yazarların çalıştıkları kurumları;
Sorumlu yazarın adı, kurumsal adresi, telefon numaraları ve e-maili bulunmalıdır.
 
 
 
Özet: Tüm Morijinal araştırma makalelerinin ve derlemelerin Türkçe özetleri 200 sözcük ve İngilizce özetleri 400 kelime uzunluğunda olmalıdır. Orijinal araştırma makalelerin yapılandırılmış özetleri beş alt başlık halinde hazırlanmalıdır:
Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç. Diğer yayımların özetlerinin yapılandırılmış özet formatında hazırlanması gerekmemektedir.
 
 
Makalenin Yapısı: Orijinal Araştırma Makalelerinin alt bölümleri  Giriş, Yöntem, Bulgular, tartışma ve Kaynaklar biçiminde olmalıdır.
 
Anahtar Sözcükler: Tüm yazıların anahtar kelimeleri olmalıdır. En fazla beş anahtar sözcüğüne yer verilmelidir. Anahtar sözcüklerini seçerken Index Medicus’un the Medical Subject Headings (MeSH) dizinini kullanınız.
 
Bilgi Notu: Ayrı bir bölümde çalışmayı destekleyen finansal kaynaklar ya da destek veren kişilere ilişkin bilgilere yer verilir. Teşekkür edilen kişilerin isimlerinin bu bölüm altında yayımlanmaları için yazılı onay alınmalıdır.Kaynaklar: Kaynakları metin içerisinde kullanılış sırasına göre yazınız. Metin içindeki kaynak sıra numaraları parantez içerisinde gösterilmelidir. Kaynakların gösteriliş biçimi Uluslar arası Tıp Dergisi Editörleri Komitesinin "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" kurallarına göre yapılmalıdır.Kaynaklarda belirtilen dergilerin kısaltmaları Index Medicus formatına uygun olmalıdır. Kaynakların doğruluğu konusunda yazarlar sorumlardır.


Çizelgeler: Çizelgeler kolay okunabilir olmalıdır. Başlığı açıklayıcı olmalıdır. Çizelge numaralandırılması 1,2,3 biçiminde yapılmalıdır ve çizelgenin üstünde yer almalıdır. Çizelgeler metin içerisine yerleştirilmelidir.

Şekiller: Tüm şekiller metnin içerisine uygun yerine yerleştirilmelidir. Şekil numaralandırılması 1,2, biçiminde yapılmalıdır ve şeklin altında yer almalıdır. Başlıkları anlaşılır olmalıdır.
 
Resim ve Görüntüler: Hastalara ilişkin resimler kullanıldığı taktirde, hastanın kimliği anlaşılmayacak biçimde örtülmelidir ve hastadan resmi kullanmak için yazılı onay alınmalıdır.Resimlerim metin içerisinde bulunacağı yeri metin içerisinde bildirilmelidir.Resimler jpeg ya da .gif dosyaları biçiminde gönderilmelidir. Tüm resimler yüksek rezolüsyonla taranmalıdır (300dpi). Resimlerin karışmaması için, uygun içimde numaralandırılmalıdırlar.

İzinler: Paylaşıma açık olmayan ve telif ile korunmuş metinlerden yapılan yazı, resim, çizelge, şekil ya da başka alıntılar yazarı ve yayımcısından izni alınmalıdır. Yazar telif hakkından doğan masrafları öder. Alınan izinlere ilişkin izin mektupları gönderilen yayıma eklenmelidir. Orijinal kaynaktan alıntılanan şekil ya da çizelge dipnotunda belirtilmelidir.
 
Etik Kurallar : Orijinal araştırmalar Helsinki Deklarasyonuna uygun olarak düzenlenmiş olmaları beklenilmektedir. Etik onayın alındığı kurulun adı, onayın tarih ve sayısı bildirilmelidir. Olgu sunumları hastanın onamını ya da etik kurulu onayı içermelidir.
 
Çıkar Çatışması: Yazarlar çalışmalarında kullanılan tüm finansal destekleri ve çalışmalarının yanlılığını etkileyebilecek çıkar çatışmalarını bildirmelidirler. Yazarlar, eğer herhangi bir çıkar çatışmaları yoksa aşağıdaki beyanı yapmalıdırlar:

"Bu yazıyı hazırlarken, yazıyı uygunsuz biçimde etkileyecek herhangi bir finansal ya da kişisel ilişkilerim olmamıştır”.

Yazıyı Gönderme ve Haberleşme:
Tüm yazı göndermeleri ve makale ile İlgili yazışmalar editorial geri yönetim sistemi üzerinden yapılmalıdır .


gerofam@hotmail.com
 
 
 
Yazıyı gönderdikten sonra aşağıdaki faksımıza yayın hakkı formunu gönderiniz lütfen: 0090 242 249 68 61.
 
 
 
Telif Hakkı: Yayımlanan makalenin ve yayımın telif hakkı dergiye geçer. Yazar(ların) haklarının bilgilendirilmesi ve buna ilişkin telif konusundaki sorumluluk sorumlu yazara aittir. Editör ve hakemler yazar hakları ya da telif haklarına ilişkin sorunlar için sorumluluk taşımayı Kabul etmezler. Yazar, yayımcıya dergiye gönderilen eseri herhangi bir format ya/ ya da ortamda kazanç amaçlı ya da başka bir nedenden ötürü yayımlamaya sınırsız ölçüde yetkili kılar.
  
 
  Bugün 3849 ziyaretçi (19413 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol